Treść strony

Kontakt

Biuro Projektu:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn (projektodawca)

Adres e-mail- sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

Partner- „Pretender” Adrian Wronka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173/102, 90-447 Łódź